FIT CHIN - chinové s prověřeným zdravotním stavem /  FIT CHIN - chins with verified state of health
 

 psi/male - feny/female

 

Vážení chovatelé, milovníci chinů,
v současnosti je celosvětovým trendem podchytit zdravotní stav jednotlivých chovaných plemen psů a přispět tak k dalšímu chovu bez těžce nemocných jedinců.
Dosud se v České republice, stejně jako ve většině evropských státech, v chovu chinů neprováděly žádné zdravotní testy. Návrh: direktivní testování zdraví - pately, oči, srdce jako podmínka bonitace u většiny chovatelů neprošel. Proto jsme se rozhodli, že budeme sami aktivně testovat zdraví svých chinů, výsledky zveřejňovat a propagovat důležitost monitorování zdravotního stavu chovných jedinců.
Cílem je, aby za několik let alespoň někteří chovatelé mohli říct, že mají několik generací testovaných jedinců - a ti nejmladší by prokazovali upevněné zdraví.
Chovatelé, kterým není lhostejný zdravotní stav jejich chovných chinů se rozhodli zveřejnit výsledky zdravotních testů, kterým se podrobili jejich chinové. Založili jsme projekt s názvem FIT CHIN a na stránkách www.japanchin.net bude mít své místo.
Vítáme každého majitele chovných chinů, který rozšíří naše řady a poskytne informace o kontrole zdraví (pately – různé stupně postižení, oči-PRA, srdce), kterou absolvoval jeho chin. Za akceptovatelné považujeme pouze ty kontroly, které jsou provedeny na certifikovaném pracovišti. Kopie certifikátu musí být přiložena k žádosti o zveřejnění Vašeho china. Podklady zašlete na e-mail: fitchin@email.cz.
Na stránkách FIT CHIN naleznete veterinární informace, představíme Vám i zahraniční projekty podporující zdraví chovaných psů a přehled chovatelských stanic zapojených do projektu FIT CHIN. Vítáni jsou i zahraniční chovatelé, kteří se rozhodnou prezentovat v projektu FIT CHIN.
______________________________________________________________________________
Posuzovatelé luxace pately >> Posuzovatelé vrozených vad očí >> Komora veterinárních lékařů ČR
www.vetkom.cz

_______________________________________________________________________________

Dear breeders and chin fans,
to control the state of health of various breeds of dogs and thus contribute to successful breeding without severely ill individuals is a current trend worldwide.
So far, either in the Czech Republic or elsewhere in Europe health tests have not been carried out within chin kennels. Following our experience when an attempt for a change – when directive regulation to check all the new chins entering in a breeding in the Czech Republic (patellas, eyes, heart) - had been rejected by the majority of the breeders, we decided to actively test the health of our dogs, publish the results of the testing and promote the importance of controlling the state of health of individual dogs bred by us.
The main aim of this initiative is that after a few years at least some of the breeders will be able to say that they possess several generations of tested individuals, the youngest of whom prove to be in excellent health condition.
Breeders who are not indifferent to the state of health of their chins decided to make public the results of the tests undergone by their chins. We have established a project called FIT CHIN and it will have its place on www.japanchin.net web site.
We welcome each owner of bred chins who will join our project and provide information on the health check ups (patellas, eyes, heart) undergone by his dog. Acceptable are only controls that had been carried out by a certified vet. A copy of the certificate must be enlisted to make your results public. Please, send the background materials to fitchin@email.cz.
On the FIT CHIN pages you will find veterinary information, we'll introduce you to projects supporting the health of bred dogs abroad, and an overview of breeding kennels in the FIT CHIN project will be regularly updated. Foreign breeders who would like to present themselves within the FIT CHIN project are most welcome!

______________________________________________________________________________

psi/male
 

   

 

patela / patella 

oči / eyes

srdce/heart

ch.stanice / kennel

 

 Bairin Junshin

17.09.2007 

 0/0

- 

 
Veselý skřítek
 
 

CH Célio Regamíre

*7.5.1999
+1.4.2010

1/1
Jedná se již o artrozu,
vyšetření
ve věku téměř
11ti let  není zcela
objektivní,ale přesto
jsem ho nechala vyšetřit
pro informaci chovatelů,
kteří mají po něm
potomstvo.
Výsledek 1/1 v jeho věku
je určitě velmi pěkný.

-

-

 
Veselý skřítek 

ICH Clown
Veselý skřítek

19.10.2003

1/1

-

-

Dylan
Born to Success

27.08.2010

1/1 - -  
Pod Rozhlednou
  Falco
z Medoušku
NEW
  0/0      
Veselý skřítek

 

 

 

Chip pod Rozhlednou

3.11.2010 0/0 -- --  
Pod Rozhlednou

Hin Satori Yasny Sokol

 12.03.2008

 2/2

 bez nálezu

 bez nálezu

 
Born to Success 

Takara
od Dvou ořechů
17.12.2009 0/0 - -  
Pod Rozhlednou
             
             


feny / female

 

 

 

 

patela/patella
oči/eyes
srdce/heart

ch.stanice/kennel

Baiu Junshin

17.09.2007

1/1

-

-

Batta Junshin

17.09.2007

0/0

-

-

Joshi Fumi Chin Untis 22.10.2008 0/0 - -
 Pod Rozhlednou
  Felon
z Medoušku
NEW
  0/0      
Veselý skřítek

Fukaih Ihnsyo
de Imperium Auri
(Puma)

25.02.2009

0/2

bez nálezu

-

CH Gaia
pod Rozhlednou

18.02.2004

0/1

-

-

 

Gei Ginga Chin Untis

3.5.2008

1/1

-

-

 
Simver
  Heike Veselý skřítek 22.06.1998 0/0
vyšetřena
11.03.2010
- -
  Hetty
pod Rozhlednou
26.2.2009  0/0 - -
 Pod Rozhlednou

Omikudzi Dinastia Faberge

01.04.2007

0/0

bez nálezu

bez
nálezu

 

Omikudzi Gloria

14.2.2009

0/0

bez nálezu

-

Padmé
Veselý skřítek

1.6.2007

0/2

-

-

 
Sfinga snů

  Scarlett
Veselý skřítek
18.07.2001 0/1
vyšetřena
11.03.2010
- -

  

Zínat Veselý skřítek

04.01.2009

 0/0

 

Zarín Veselý skřítek
04.01.2009

 0/0

 -

-

             

 Projekt FIT CHIN organizují: Mgr. Petra Rubášová a Eva Frančeová
______________________________________________________________________

e-mail: evafranceova@email.cz

______________________________________________________________________

   
11.12.2009 Informace pro české chovatele:

Pokud máte udělané vyšetření luxace pately, můžete výsledek zaslat na plemennou knihu ČMKU. Plemenná kniha výsledek vyšetření zapíše do databáze a při příštím tisku rodokmenu (např. u potomků) se výsledek vyšetření objeví za bonitačním kódem předka. Nezapomeňte na to! TOPlist